Aktualności

Propozycje gier i zabaw dla dzieci2020-04-24


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków.

Karty pracy

Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Wiejskie podwórko

Wiejskie podwórko

O?wiadczenie2020-04-23


Obowi?zkowe o?wiadczenie dla rodziców dzieci proponowanych do przyj?cia do Przedszkola Samorz?dowego Nr 1 w Nienadówce na rok szkolny 2020/2021. Wype?nione o?wiadczenie nale?y z?o?y? w sekretariacie szko?y do dnia 30.04.2020r.

Karty pracy

Propozycje gier i zabaw dla dzieci2020-04-22


Ogólne ?wiczenia logopedyczne (artykulacyjne) dla wszystkich grup przedszkolnych.

?wiczenia artykulacyjne - wiosna

wiosna

?wiczenia logopedyczne

?wiczenia logopedyczne

Karty pracy dla 3 latków

Karty pracy dla 3 latków
Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków.

Karty pracy

Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Wiejskie podwórko

Wiejskie podwórko

Propozycje gier i zabaw dla dzieci2020-04-20


Propozycje gier i zabaw dla grupy trzylatków.

Karty pracy

Karty pracy

Propozycje gier i zabaw dla grupy czterolatków.

Karty pracy

Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Wiejskie podwórko

Wiejskie podwórko

Lista dzieci przyj?tych do przedszkola na rok szkolny 2020/20212020-04-17


Lista dzieci proponowanych do przyj?cia do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce w roku szkolnym 2020/2021 oraz lista dzieci przyj?tych do oddzia?u przedszkolnego (klasa 0) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce w roku szkolnym 2020/2021

Lista