Aktualności

Rzeszów-miasto, w którym mieszkaj? moje turystyczne marzenia2017-10-28


W konkursie "Magiczne miasto Rzeszów". Dominika Ko?odziej zaj??a I miejsce, Ola Chorz?pa III miejsce, a Patryk Ma?lanka z kl. VI zdoby? wyró?nienie. Prace naszych uczennic oprawione w antyramy zawis?y na ?cianie sali g?ównej schroniska "Alko" w Rzeszowie. Uczniowie zostali zaproszeni na konferencj? "Rzeszów-miasto, w którym mieszkaj? moje turystyczne marzenia", podczas której laureatom uroczy?cie wr?czono nagrody. Zaproszeni Prelegenci wirtualnie przenie?li uczestników konferencji w magiczn? podró? po miejscach i najpi?kniejszych zak?tkach oraz atrakcjach turystycznych Rzeszowa. Konferencja zako?czy?a si? wspólnym obiadem i pysznym tortem.
Barbara Grzesiakowska

Poznajemy atrakcje turystyczne Rzeszowa2017-10-28


Uczestnicy wydarzenia zwiedzili mi?dzy innymi Podziemn? Tras? Turystyczn? "Rzeszowskie Piwnice". W Schronisku M?odzie?owym PTSM "Alko" zapoznali si? z dzia?alno?ci? krajoznawczo-turystyczn? schroniska, uczestniczyli w konkursach i zabawach. Uczniowie zdobyli Puchar i I miejsce.
Barbara Grzesiakowska

Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci2016-11-10Wspomnienie tych, którzy ju? odeszli2016-10-31Dzie? Edukacji Narodowej2016-10-13