Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostaw? i monta? monitoringu wizyjnego2021-03-08


Specyfikacja i formularz oferty
Zapytanie

Informacja o czynno?ciach zamawiaj?cego
Zapytanie

Rekrutacja do Przedszkola i Oddzia?u Przedszkolnego w szkole (klasy 0) na rok szkolny 2021/20222021-03-01Regulamin rekrutacji do Samorz?dowego Przedszkola Nr 1 w Nienadówce
Regulamin rekrutacji do klasy 0


Informacje dla rodziców
Informacje dla rodziców


O?wiadczenia
O?wiadczenia


Podanie do klasy 0
Podanie do klasy 0


Karta zg?oszenia do przedszkola
Karta zg?oszenia do przedszkola


Deklaracja kontynuowania
Deklaracja kontynuowania

Rekrutacja do I klasy Szko?y Podstawowej na rok szkolny 2021/20222021-03-01Regulamin rekrutacji do klasy I
Regulamin rekrutacji do klasy I


Informacje dla rodziców
Informacje dla rodziców


O?wiadczenia
O?wiadczenia


Podanie do klasy I
Podanie do klasy I

Zmiana w regulaminie XV edycji konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje" !!!2020-11-06


Regulamin XV edycji konkursu "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje"
W zwi?zku z przed?u?eniem nauczania zdalnego do 29 listopada 2020 roku wyd?u?amy czas na przesy?anie prac do 29 stycznia 2021 roku. Jednocze?nie informujemy, ?e prace plastyczne w formie zdj?cia lub skanu, prace literackie i multimedialne mo?na przes?a? drog? mailow? na adres: konkurs_sienkiewicz@interia.pl


Lista dzieci w poszczególnych grupach w przedszkolu2020-08-30


Podzia? grup

Wakacje tu? tu?.