Aktualności

Procedury bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce w Zespole Szkó? NR1 w Nienadówce2020-08-30


Procedury bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce w Zespole Szkó? NR1 w Nienadówce w roku szkolnym 2020/2021.

Procedury dla przedszkola

Wakacje tu? tu?.


Procedury dla klas I-III

Wakacje tu? tu?.


Procedury dla klas IV-VIII

Do zobaczenia w szkole.

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków2020-06-26


Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Wakacje tu? tu?

Wakacje tu? tu?.
Do zobaczenia w szkole.

Do zobaczenia w szkole.

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków2020-06-24


Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Wspomnienia z zerówki.

Wspomnienia z zerówki.

Propozycje gier i zabaw dla przedszkolaków2020-06-22


Propozycje gier i zabaw dla grupy sze?ciolatków.

Lubimy lato.

Lubimy lato.
Tato ju? lato.

Tato ju? lato.

Lista uczniów przyj?tych do klasy VII dwuj?zycznej w Szkole Podstawowej NR1 w Nienadówce2020-06-22


Lista uczniów przyj?tych do klasy VII dwuj?zycznej

Zabawy