Kalendarz roku szkolnego 2014/2015


 1  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2014 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 2  Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 3  Ferie zimowe 2 - 15 lutego 2015 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 4  Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 5  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
1 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 6  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
21 kwietnia 2015 r. - część humanistyczna
22 kwietnia 2015 r. - część matematyczno-przyrodnicza
23 kwietnia 2015 r. - część z języka obcego nowożytnego

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 7  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 8  Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 9  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dla szkoły podstawowej i zerówki (bez świąt):
1 kwietnia 2015 r. sprawdzian

Dla gimnazjum egzamin gimnazjalny:
21 kwietnia 2015 r. część humanistyczna
22 kwietnia 2015 r. część matematyczno-przyrodnicza
23 kwietnia 2015 r. część z języka obcego nowożytnego

Pozostałe dni wolne dla szkoły podstawowej i gimnazjum:
11 listopada 2014 r.
2 stycznia 2015 r.
5 stycznia 2015 r.
1 czerwca 2015 r.
5 czerwca 2015 r.


(podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Dziennik Ustaw z 6 października 2010r. (Dz.U., Nr 186, poz. 1245).