Kalendarz uroczystości szkolnych w roku 2016/2017


Termin Uroczystość Odpowiedzialni
1 września Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 wych. kl. III i VI, A. BełZagaja - Baniak
wrzesień Rocznica wybuchu II Wojny Światowej i napaści Sowietów na Polskę K. Bazylski
14 października Dzień Edukacji Narodowej B. Mełech, M. Sondej
październik Wspomnienie świętego Jana Pawła II ks. S. Knurek
listopad Źródła pamięci I. Słobodzian, J. Garbacz
1 listopada Wszystkich Świętych - apel M. Sondej
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości K. Bazylski
5 grudnia Święto szkoły M. Sztorc, I. Słobodzian, J. Garbacz, A. Zagaja-Baniak, P. Kwiecień, B. Zaborowska, K. Bazylski,
grudzień Apel Świąteczny A. Zagaja-Baniak, A. Jakubek, M. Sitarz, B. Boczkaj-Kędra
22 kwietnia Dzień Ziemi B. Grzesiakowska, G. Cisek
3 maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja B. Kołodziej, B. Mełech, B. Zaborowska
maj Dni Patrona Szkoły M. Sztorc, I. Słobodzian, B. Kołodziej, b. Zaborowska, J. Garbacz
czerwiec Akademia dla rodziców na zakończenie roku szkolnego I. Słobodzian, J. Garbacz
czerwiec Pożegnanie klas III B. Mełech, G. Sybisty
czerwiec Uroczyste zakończenie roku szkolnego M. Sztorc, A. Zagaja-Baniak
wrzesień Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 B. Putyło, G. Cisek